Disclaimer

Deelnemen aan sport kan bepaalde risico’s met zich meebrengen, zoals het oplopen van blessures. Deelname aan het camp vindt geheel op eigen risico plaats. De organisatie (Stichting Big Shots Events), coaches, vrijwilligers, partners en de sponsoren kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of diefstal in welke vorm dan ook. De organisatie behoudt zich het recht voor om foto’s gemaakt tijdens het camp te gebruiken en te publiceren zonder recht op vergoeding voor anderen. De organisatie behoudt zich het recht voor om inschrijvingen zonder opgave van redenen te kunnen weigeren. 


Privacy

Stichting Big Shots Events verzamelt noodzakelijke persoonlijke gegevens van deelnemers aan het camp om het Big Shots Camp te kunnen organiseren, overeenkomsten aan te kunnen gaan en nieuwsberichten en (toekomstige) uitnodigingen te kunnen versturen. Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden. Als een deelnemer geen persoonlijke gegevens wenst te verstrekken is deelname aan het camp niet mogelijk. De gegevens van deelnemers moeten wettelijk 7 jaar lang bewaard worden. Deelnemers hebben het recht op inzage, rectificatie of het wissen van persoonlijke gegevens (daar mogelijk binnen de wetgeving) en dit is mogelijk door een mail te sturen naar info@bigshotsevents.nl. Bij deelname aan het camp geef je de organisatie ook toestemming om foto's van jou te publiceren op social media en/of de website van de organisatie.